Minsk      

Events taking place in Minsk, U.S.S.R. (now Belarus)

Tournaments
 
     Minsk (?) 1924    1st Belarus Championship
     Minsk (?) 1925 (1)    2nd Belarus Championship
     Minsk (?) 1925 (2)    Belarus Tournament of Cities
     Minsk (?) 1926    3rd Belarus Championship
     Minsk 1928    4th White Russian Championship
     Minsk 1932    5th Belarus Championship
     Minsk 1934    7th Belarus Championship
     Minsk 1935    Trade Unions Championship Semi-Final
     Minsk 1938 (1)    5th Trade Unions Championship Semi-final
     Minsk 1938 (2)    10th Belarus Championship
     Minsk 1938 (3)    Minor Championship of Belarus - Group A
     Minsk 1938 (4)    Minor Championship of Belarus - Group B