Salzuflen 1930




Results
 
Crosstable scores
Name   Edo    Dev.   Score  /  Games   
Krüger, Paul    2277 (56) 5 /
Herrmann, Hans    2275 (42) 4.5 /
Kraemer, Adolf    2213 (60) 4.5 /
Hofmann (1)    2166 (100) 4 /
Lechtenberg, Hans    2166 (100) 4 /
Kux, W.    2080 (101) 3 /
Loose, Walter    2119 (56) 2.5 /
Peppmöller, Hermann    1911 (89) 0.5 /
 
 
Match scores
Name   Edo    Dev.   Score  /  Games 
Herrmann, Hans    2275 (42) 2 /
Kraemer, Adolf    2213 (60) 1 /
 

Event table notes

Event data
Name: 8th Westphalian Chess Federation Congress - Meisterturnier A
Place: Salzuflen
Start date: 15 Apr. 1930
End date: 22 Apr. 1930
 
References
Books
   Di Felice, Chess Results, 1921-1930, page 284
   Gaige, Chess Tournament Crosstables IV, page 908

Tournament information updated: 21 Jun. 2023