Leningrad 1927 (1)
Results
 
Match scores
Name   Edo    Dev.   Score  /  Games 
Zubarev, Nikolay    2406 (36) 1 /
Ilyin-Zhenevsky, Alexander    2430 (34) 1 /
 
Verlinsky, Boris    2455 (45) 0 /
Rabinovich, Ilya    2484 (39) 2 /
 
Dus-Chotimirsky, Fedor    2454 (40) 1 /
Romanovsky, Peter    2544 (34) 1 /
 
Blumenfeld, Beniamin    2386 (57) 1 /
Gothilf, Solomon    2369 (41) 1 /
 
Sergeev, Alexander    2371 (35) 1.5 /
Kubbel, Arvid    2380 (42) 0.5 /
 
Grigoriev, Nikolay    2414 (31) 0.5 /
Botvinnik, Mikhail    2510 (37) 1.5 /
 
Kholodkevich, Khrisogon    2328 (35) 2 /
Rokhlin, Yakov    2275 (34) 0 /
 
Pavlov-Pianov, Nikolay    2315 (37) 0.5 /
Model, Abram    2386 (35) 1.5 /
 
Slonim, Solomon    2330 (40) 1 /
Golubev, Ivan    2300 (42) 1 /
 
Bernstein, A.S.    2371 (52) 1 /
Shebarshin, Mikhail    2391 (53) 1 /
 
Grekov, Nikolay    2233 (45) 0.5 /
Kagan, Moisey    2268 (59) 1.5 /
 
Poliak, Abram    2341 (40) 1 /
Ostrovsky, Pavel    2324 (44) 1 /
 
Rosenkrantz, Karl    2275 (49) 0.5 /
Fedoseev, Sergei    2247 (74) 1.5 /
 
Yurdanski, Pyotr    2348 (71) 1.5 /
Travin, Lev    2268 (52) 0.5 /
 
Geiler, Grigory    2211 (42) 0.5 /
Alatortsev, Vladimir    2395 (50) 1.5 /
 
Riumin, Nikolay    2357 (44) 1.5 /
Perfiliev, Alexander    2246 (40) 0.5 /
 
Panov, Vasily    2403 (55) 1.5 /
Salmiņs, Nikolajs    2001 (171) 0.5 /
 
Yudkovsky, M.I.    2229 (57) 1 /
Ragozin, Viacheslav    2327 (45) 1 /
 
Radugin, A.V.    2117 (66) 0.5 /
Rivlin, B.K.    2260 (54) 1.5 /
 
Panchenko, Nil    2167 (44) 0.5 /
Yuriev, Vladimir    2169 (55) 0.5 /
 
Nemlicher, S.Ya.    2167 (49) 0.5 /
Zhilin, A.    2399 (73) 1.5 /
 
Musatov, V.N.    2152 (61) 0.5 /
Yuriev, Boris    2198 (72) 1.5 /
 
Karpenko, Nikolay    2228 (88) 1.5 /
Ravinsky, Grigory    2332 (47) 0.5 /
 
Dlugach, G.    2 /
Pankratiev, A.    0 /
 
Fogelevich, Fedor    2238 (89) 1 /
Weinstein, Samuil    2256 (53) 1 /
 
Shadrin, A.    0 /
Gorfinkel, Alexander    2170 (53) 2 /
 
Morachevskaya, Olga    1726 (143) 0 /
Girvidz, Maria    1723 (139) 2 /
 
Rubtsova, Olga    1994 (114) 1.5 /
Ageeva, Lidia    1858 (130) 0.5 /
 
Kopieva, Ms. I.    0 /
Tikhomirova, Irina    1636 (143) 2 /
 

Event table notes

Event data
Name: 5th Moscow - Leningrad Team Match
Place: Leningrad
Start date: 1 May 1927
End date: 2 May 1927
 
References
Books
   Di Felice, Chess Results, 1921-1930, page 190
Web
   Popovsky, Alexey.  [Match Moscow-Leningrad 25.5:31.5 Leningrad 1-2.5.1927]

Tournament information updated: 30 Dec. 2020